You are currently viewing Argentina
Rengarenk olmalı, şeffaflığı hissedilmeli, kırmızı bir çiçek poz vermeli önünde ve içinde bir insan yaşamalı... Pencere... - It should be very colourful, should feel the transparency, a red flower should pose in front and the human should live inside... Window...

Argentina

Buenos Aires, Argentina

Müze, sanat ve izleyici...Buenos Aires’in etkileyici müzelerinde bir başka keyifli an...Museum, art and audience.. Another joyful moment at the attractive museums of Buenos Aires...

Patagonia, Argentina

Patagonya’nın hayal gibi cografyasında günlerce dolaşırken, kırmızı toprak bölgesine vardığımda artık başka bir gezegendeydim. Sonra da bir süre dünyaya dönemedim... Özgürlük ve düş birarada... - While I was travelling at the dream geography of Patagonia days and days, I felt totally in another planet by arriving to red land region. Then I couldn’t return to the world for a while... Freedom and dream together...